Du finner klinikken på Brevik i Sarpsborg. Vi er lokalisert i 2. etasje i ungdomshallen i Sparta Amfi. Alle fysioterapeutene på klinikken har driftsavtale med kommunen. Vi har kompetanse innen muskel, nerve- og skjelettsystemet. Vi kombinerer trening og manuell behandling slik at pasienten kan gjenvinne normal funksjon, smertefrihet og livskvalitet. Vi følger til enhver tid retningslinjene utarbeidet av Helsedirektoratet iht. smittevern. Det innebærer blant annet gode rutiner på renhold, håndhygiene og god avstand.

Les gjennom våre smittevernstiltak før du kommer til oss. Er du syk, bli hjemme.
Ellers er det bare å ta kontakt hvis det er spørsmål vedrørende tiltakene vi utfører for å redusere smittefare.


Bestill time