Fysioterapi for barn og unge

Barn er ikke små voksne!

Fysioterapeuten som jobber med barn og unge har kunnskap om aktuelle teorier og forsking om barnets anatomi og utvikling for å kunne tilby strukturert lekbasert trening, læring og mestring.

Fysioterapeuten er opptatt av å fremme utvikling og god helse hos barn og unge. Målet er å gi gode muligheter for optimal bevegelsesutvikling, funksjon, bevegelsesglede og mestring. Fysioterapeuten samarbeider med fagpersoner og foresatte for å tilrettelegge omgivelsene til barn og unge i barnehage, institusjon, SFO, skole og hjem.

Fysioterapeuten som arbeider med barn og unge, har grunnutdanning i fysioterapi og videreutdanning i fysioterapi for barn og unge. Som medlem av Norsk Fysioterapeut forbundets faggruppe for fysioterapi for barn og unge holder fysioterapeuten seg oppdatert på utviklingen innen fagfeltet.

I tillegg til medisinske basalfag bygger fysioterapi for barn og unge på teorier om barns bevegelsesutvikling, tilknytning og psykososiale læringsmodeller. I møtet med barnet som pasient er familieperspektivet viktig.

Noen barn har kortvarig eller permanent behov for ulike hjelpemidler for å fungere i hverdagen. Fysioterapeuten har kompetanse til å vurdere, prøve ut og tilpasse hjelpemidler knyttet til forflytning, aktivitet og dagligdagse gjøremål. Fysioterapeuten er en naturlig del av ansvarsgrupper rundt barn som har det.

https://www.freepik.com/free-photos-vectors/background">Background vector created by brgfx - www.freepik.com