Manuellterapi for Barn

Manuellterapi for barn
Norsk Manuellterapiforening (MNF) har opprettet en egen interessegruppe for barnemanuellterapi for å kurse og kvalitetssikre manuellterapeuter som behandler barn. De senere årene har denne gruppen tilegnet seg god kunnskap og erfaring i undersøkelse og behandling av spedbarn med asymmetri (skeiv nakke)
Asymmetri, sideforskjell, hos spedbarn kan vise seg ved at barnet har en favorittside å snu hodet til. Noen bøyer hodet mer bakover. Kroppen kan også forme en C, som en banan. Et tegn på at hodet har en favorittstilling, er at bakhodet kan bli avflatet på en side eller i midten. Slik asymmetri kan gi forskjellige utfordringer. Kvaliteten på den motoriske utviklingen kan være noe forsinket og nedsatt.  Dette kan blant annet ses ved at barnet har utfordringer ved amming, at det er urolig, ligger ustabilt, er mer aktiv med armen på favorittsiden, misliker mageleie m.m.

Undersøkelse og behandling:
Ved undersøkelse gjøres en grundig observasjon av barnets motoriske utvikling. Kvaliteten på barnets holdning og bevegelser vurderes i ulike posisjoner, kvalitet er viktigere en kvantitet. Videre gjøres en vurdering av barnets leddfunksjon basert på de asymmetrier som sees i observasjon. Behandling består av skånsomme mobiliseringsteknikker, og i tillegg er informasjon og øvelser til foreldrene en viktig del av behandlingen.

Image