Manuellterapi

Hva er en manuellterapeut?

Manuellterapeuter er eksperter på muskel- og skjelettsystemet. Manuellterapeuter undersøker, vurderer og behandler plager i muskel-/skjelettsystemet for å gjenopprette eller bedre kroppens funksjoner.

Utdannelse:
En manuellterapeut har en bachelor i fysioterapi (4 år). I tillegg har en manuellterapeut gjennomført en universitetsutdannelse på masternivå enten i Bergen eller ved anerkjente universiteter i utlandet kombinert med 1 års praksis og diverse kurser i Norge.

Primærkontakt:
En manuellterapeut er primærkontakt. Manuellterapeuten har rett til å:

  • Sykemelde pasienten inntil 12 uker
  • Henvise til spesialist
  • Henvise til bildediagnostikk som eksempelvis røntgen, MR eller CT

Hvordan kan vi redusere dine plager?
Manuellterapeuters undersøkelse og behandling er basert på vitenskapelig forskning (evidensbasert behandling). Målet er å gjenopprette normal funksjon eller forsinke en progredierende funksjonssvikt. Vi tilbyr manipulasjon og mobilisering av ledd, bløtvevsbehandling gjennom ulike former for tøyning og massasje, og mobilisering av nervesystemet. I tillegg tilbyr manuellterapeuten veiledet trening etter sykdom/skader i kroppen og underviser i mestringsstrategier/kognitiv terapi ved vedvarende smerter og sykdom. Manuellterapeuten er også utdannet til å vurdere sosiale og psykiske faktorer, og se det i sammenheng med muskel- og skjelettproblematikk.

Image